Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 02 tháng 09 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch năm

Phó Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn

Cập nhật lúc : 02:27 30/10/2012  

Kế hoạch của Phó Hiệu trưởng Phụ trách chuyên môn Năm 2012

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

SỞ GD&ĐT THÙA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THPT HÀ TRUNG

 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Số:…./KH-HT

Vinh Hà, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2012-2013

 

     Năm học 2012 - 2013 là năm học quán triệt các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành, trung ương và của tỉnh, phát huy cao độ năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, triển khai sâu rộng, toàn diện Chương trình hành động của ngành theo văn bản số 1919/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 11 năm 2011 nhằm tạo ra những chuyển biến lớn và đồng bộ trên tất cả các mặt, đảm bảo cho ngành giáo dục đào tạo tỉnh phát triển theo hướng: Kỷ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập, áp ứng yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế góp phần quan trọng trong việc xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của khu vực và của cả nước.

Căn cứ công văn số 1571/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9//2012 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2012-2013 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế;

Căn cứ vào phương hướng và nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THCS&THPT Hà Trung

   I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

a/ Thuận lợi.

- Được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, huyện ủy, UBND huyện Phú Vang và các ban ngành của địa phương.

- Các trang thiết bị phục vụ cho dạy học không ngừng được  đầu tư, bổ sung.

- Đội ngũ giáo viên đa số trẻ, nhiệt tình, có tâm huyết trong giảng dạy và công tác; nội bộ cơ bản đoàn kết thống nhất cao. Đây là một trong những thuận lợi cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

b/ Khó khăn:

- Chất lượng tuyển sinh đầu cấp so với các trường trong khu vực còn thấp.

- Một số cha mẹ học sinh do việc làm ăn ở xa chưa quan tâm đến việc học tập của con mình, chưa phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

- Vẫn còn một số học sinh chưa có động cơ học tập đúng đắn, vi phạm nội quy học sinh.

- Cơ sở vật chất chưa được trang bị đồng bộ và đầy đủ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Duy trì số lượng.

  - Chỉ đạo tổ chức tốt việc kiểm tra, đánh giá các môn học theo chuẩn kiến thức, kỷ năng nhằm khuyến khích học sinh vươn lên trong học tập, giảm tỉ lệ học sinh xếp loại học lực yếu, kém dẫn đến bỏ học.

  - Tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu – kém để các em có cơ hội vươn lên trong học tập.

  -  Kịp thời vận động những học sinh có ý định bỏ học trở lại trường.

2. Nâng cao chất lượng dạy học và ƯDCNTT.

2.1.  Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

Tổ chuyên môn thống nhất chương trình chi tiết, linh hoạt số tiết dạy của các bài, bổ sung những tiết dạy học tự chọn phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nhà trường, mức độ nhận thức của học sinh  trên các nguyên  tắc:

  - Đảm bảo tiến độ trong quá trình dạy học cơ bản thống nhất trong từng tổ, trường, thời gian chấm dứt học kỳ 1 và kết thúc năm học.

  - Thực hiện đúng tổng số tiết của mỗi chương; số tiết dạy các bài thực hành, thí nghiệm; đảm bảo thời lượng và số lần kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ các môn học.

  - Tiếp tục thực hiện ngay từ đầu năm các giải pháp, các bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng cho học sinh.

  -Về phân phối chương trình dạy học tự chọn: Tổ chuyên môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh văn xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn theo chỉ đạo chung của nhà trường, lồng ghép vào các tiết theo phân phối chương trình.

  - Tổ chức dạy học tự chọn bám sát cho học sinh theo ban Cơ bản.

  - Tích hợp một số nội dung vào trong chương trình dạy học, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

2.2. Hồ sơ, bài soạn

   - Giáo viên có đầy đủ hồ sơ theo quy định; bài soạn viết tay , phải đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới phương pháp; bài soạn có ghi ngày, tháng, năm soạn; bài soạn của giáo viên dạy một khối từ 3 năm trở lên nếu được lãnh đạo trường và tổ chuyên môn thẩm định, đánh giá tốt, có cập nhật và rút kinh nghiệm sau tiết dạy thì được sử dụng trong vòng 3 năm. 

2.3. Thực hiện Quy chế chuyên môn.

Tất cả giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn, không cắt xén chương trình, dồn tiết; kiểm tra đánh giá đúng quy định.

2.4. Đổi mới phương pháp dạy học và ƯDCNTT.

   - Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông THPT. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học.

  - Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, dạy học thuần tuý theo lối đọc – chép; chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học;

  - Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập; chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

  - Tăng cường sử dụng hợp lý CNTT trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học. Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ƯDCNTT.

  - Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học được trang bị, đảm bảo dạy đủ các bài thực hành theo phân phối chương trình. Thực hiện việc dự giờ thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm trong các tổ chuyên môn.

2.5. Đổi mới kiểm tra, đánh giá.

  - Chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từ khâu ra đề, coi và chấm thi.

  - Tất cả các đề kiểm tra 1 tiết trở lên, tổ chuyên môn xây dựng đề chuẩn kiến thức kỹ năng., mỗi một giáo viên căn cứ đề chuẩn để soạn đề kiểm tra của lớp mình

  - Tất cả các bài kiểm tra phải trả kịp thời cho học sinh và có sửa chữa những sai sót mà học sinh mắc phải.

  - Trường tổ chức kiểm tra định kỳ 8 môn văn hóa cho khối THPT, kiểm tra học kỳ các môn theo đề chung cho các khối.

  - Giáo viên cập nhật điểm ở Sổ gọi tên ghi điểm và ở cổng thông tin điện tử đúng thời gian quy định

2.6. Dự giờ, thao giảng.

  -Mỗi giáo viên dự giờ 18 tiết/ năm,thao giảng 4 tiết/ năm

  - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dự giờ 4 tiết/ giáo viên trong tổ.

  - BGH ít nhất 1 tiết/gv

2.7. Tổ chuyên môn

  - Tổ trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên ; tổ chức sinh hoạt tổ theo đúng những nội dung quy định của  Bộ Giáo dục và Đào tạo được cụ thể hóa trong số biên bản tổ ; kiểm tra sổ Báo giảng. Nắm tiến độ thực hiện chương trình của tổ viên. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ. Phân công ra đề kiểm tra học kỳ, chủ trì việc xây dựng đề kiểm tra chuẩn 1 tiết, thẩm định các đề kiểm tra của từng giáo viên.

  - Tổ trưởng tham gia kiểm tra nội bộ giáo viên, đánh giá xếp loại giáo viên dạy giỏi cấp trường, tổ chức thẩm định SKKN của giáo viên trong tổ.

  - Có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn, tổ chức các chuyên đề ngoại khóa.

  - Theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên khi lên lớp.

  - Mỗi bộ môn làm ít nhất 1 ĐDDH có chất lượng phục vụ giảng dạy.

  - Tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ cá nhân 2 tháng 1 lần.

  - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn theo kế hoạch.

  - Đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học; đánh giá xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

  - Thực hiện tốt thông tin giữa giáo viên - Tổ - Trường.

          2.7  Dạy nghề phổ thông.

   - Thực hiện dạy nghề phổ thông theo quy định của Sở cho học sinh khối 11 gồm các nghề: Tin học và thú y theo chương trình 105 tiết.

   - Phân công giáo viên làm công tác hướng nghiệp theo các số tiết quy định phù hợp

   - Phối hợp với phòng GDCN-TX sở và các trường CĐ, THCN tổ chức tư vấn nghề cho học sinh các khối 12, khuyến khích học sinh đăng ký dự thi vào các trường phù hợp với khả năng, trình độ của mình.

3. Xây dựng đội ngũ.

 - Triển khai có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các thông tư và công văn hướng dẫn của Bộ và hướng dẫn của Sở.

 - Tạo điều kiện để giáo viên tham gia học tập nâng chuẩn, phấn đấu 100% giáo viên đều có chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học.

- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp để trao đổi kinh nghiệm.

 4. Công tác kiểm tra.

  - Mỗi năm trường kiểm tra nội bộ đạt 1/3 tổng số giáo viên. Kế hoạch kiểm tra được thông báo trước trong từng học kỳ, tổ trưởng chuyên môn phối hợp tổ chức kiểm tra theo đúng quy định. Qua kiểm tra, đánh giá để giúp giáo viên phấn đấu rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và làm cơ sở để đánh giá xếp loại giáo viên vào cuối năm học.

  - Ban giám hiệu dự giờ giáo viên có báo trước và dự giờ đột xuất.

  - Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ – giáo án giáo viên 1lần/HK.

 

 

 

 

 

 

Tháng

Nội dung công việc

8/2011

1

Phân công giảng dạy đầu năm

2

Kiểm tra thiết bị, phòng thực hành

3

Xây dựng tiết phân phối CTC + Tự chọn

9/2011

1

Khảo sát chất lượng đầu năm

2

Đăng ký chất lượng bộ môn

3

Làm hồ sơ hết hạn tập sự

4

Tổ chức dạy thêm cho khối 12

5

Tư vấn chọn nghề phổ thông

6

Dạy nghề phổ thông

7

Triển khai kế hoạch làm đồ dung dạy học

10/2011

1

Thi học sinh giỏi khối 12 cấp trường.

2

Đăng ký sách danh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh

3

Kiểm tra hồ sơ – giáo án lần 1

4

Lập danh sách học sinh giỏi khối 9

5

Triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

6

Tập huấn “Trang thông tin điện tử của ngành”

7

GVCN kiểm tra hồ sơ – học bạ

8

Triển khai “Hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật”

9

Tham gia sinh hoạt chuyên môn, tập huấn trường học than thiện..

11/2011

1

Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12

2

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

3

Đăng ký “ tháng học tốt, tuần học tốt”

4

Kiểm tra hồ sơ – giáo án 2

5

Tổng kết  công tác làm đồ dùng dạy học

6

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9

7

Tham gia HĐ chuyên môn Vật lý, Địa lí

12/2011

1

Tổ chức “Hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật” (Nếu có)

2

Thanh tra toàn diện Học kỳ I

3

Làm hồ sơ hết hạn tập sự

4

Triển khai kế hoạch kiểm tra HKI

01/2012

1

Kiểm tra học kỳ I

2

Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh

3

Sơ kết học kỳ I

4

Lập danh sách đội tuyển học sinh giỏi khối 11

5

Phân công giảng dạy học kỳ II

02/2012

1

Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm

2

Làm hồ sơ TN THPT, THCS và nghề phổ thông

3

Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11

4

Kiểm tra hồ sơ giáo án chuyên môn

3/2012

1

Thao giảng chào mừng ngày 26/3 (Phối hợp với Đoàn trường)

2

Thi học sinh giỏi cấp trường cho khối 9

3

Lập hồ sơ dự thi học sinh giỏi khối 9

4

Tham gia tập huấn bơi lội

5

Thẩm định SKKN

4/2012

1

Lập kế hoạch ôn thi TNTHPT khối 12

2

Thi học sinh giỏi khối 9 cấp tỉnh

3

Thanh tra toàn diện Học kỳ II

4

Tư vấn tuyển sinh ĐH - CĐ

5

Triển khai kế hoạch kiểm tra HKII

6

Kiểm tra học kỳ cho khối 12

7

Tham gia thi nghề phổ thông

5/2012

1

Kiểm tra học kỳ II

2

Hoàn thành hố sơ TN THCS và THPT

3

Nhận hồ sơ dự thi ĐH – CĐ

4

Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh cuối năm học

5

Lập danh sách học sinh thi lại

6

Xét công nhận tốt nghiệp THCS

7

Tổng kết năm học

 

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                             Vương Hưng Tĩnh

Tải file